uroda


uroda
uroda {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. urodaodzie, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'całokształt zewnętrznych, fizycznych cech człowieka (zwłaszcza rysy twarzy) uznawanych za piękne, ładne; piękność': {{/stl_7}}{{stl_10}}Egzotyczny typ urody. Mieć urodę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o różnych rzeczach: to, że są ładne, składają się z harmonijnych elementów, budzą zachwyt; powab czegoś, wdzięk, czar': {{/stl_7}}{{stl_10}}Uroda przyrody górskiej. Uroda drzew.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}nie grzeszyć rozumem [odwagą i in.]; nie zbywa {{/stl_10}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na urodzie {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.